Bóg, Honor i Ojczyzna / God, Honour and Motherland

Darczyńcy i Partnerzy

Każda pomoc, nie tylko finansowa, jest ważnym wkładem w działalność Fundacji. Im większe nasze wspólne zaangażowanie, tym większa pomoc trafi do najbardziej potrzebujących!