Bóg, Honor i Ojczyzna / God, Honour and Motherland

Jak uzyskać pomoc?

Fundacja ?Dziękuję Ci Za Służbę?  z siedzibą w Krakowie, została powołana aby nieść pomoc na rzecz osób poszkodowanych wskutek działań związanych z wykonywaniem funkcji zawodowych .

Jej głównym celem jest świadczenie pomocy funkcjonariuszom wszystkich służb mundurowych w Polsce jak również ich rodzinom ale i wszystkim osobom potrzebującym którym nie udało się uzyskać  pomocy z innych instytucji  świadczących pomoc .

 

Pomoc  ta uwarunkowana będzie zawsze posiadanymi przez Fundację środkami oraz oparta będzie na określonych zasadach w statucie fundacji . Każdy przypadek z którym się zetkniemy będziemy rozpatrywać indywidualnie .

W miarę naszych możliwości będziemy starać się zaspokoić wszystkie potrzeby naszych podopiecznych i możemy zapewnić że żadna prośba nie zostanie bez odpowiedzi.

Nasze działania będą  obejmować przede wszystkim pomoc: informacyjną, motywacyjną, psychologiczną oraz finansową.

Prośby o pomoc prosimy kierować droga elektroniczną na adres :

e-mail: biuro@dziekujecizasluzbe.pl

oraz drogą pocztową na adres :

Fundacja Dziękuję Ci za Służbę
ul. Wrzesińska 6/7
31-031 Kraków

Uwaga: Pragniemy poinformować , że materiały nadsyłane do naszej Fundacji ? listy, dokumenty fotografie ,nagrania , zdjęcia, książki, etc.? związane z prośbami o wsparcie nie będą do Państwa odsyłane. W związku z tym prosimy o nieprzesyłanie oryginalnych materiałów , w związku z tym prosimy o przemyślaną wysyłkę.