Bóg, Honor i Ojczyzna / God, Honour and Motherland

Stała pomoc

Fundacja ,,Dziękuję Ci Za Służbę”    jej głównym celem jest niesienie pomocy rannym i poszkodowanym na służbie funkcjonariuszom wszystkich służb mundurowych oraz  rodzinom poszkodowanych , jak również wszystkim  potrzebującym.

Fundacja prowadzi swoją działalność przy wsparciu osób fizycznych i prawnych. Swoją politykę finansowania opiera na zasadach, które zapewniają organizacji ciągłość kapitałową oraz niezależność od politycznych, czy gospodarczych ośrodków decyzyjnych.

Przedstawione poniżej drogi pozyskiwania funduszy podlegają polityce przejrzystości ? Fundacja ,,Dziękuję Ci Za Służbę” zwraca szczególną uwagę na jawność pochodzenia środków finansowych.

Źródła dochodów stanowią przede wszystkim:

Darowizny na cele statutowe od osób fizycznych i prawnych

Darczyńcy, wpierając Fundację, w konkretny sposób działają na rzecz rozwoju społecznego (głównie środowiska weteranów wszystkich służb mundurowych ) i gospodarczego Polski, lepszego wykorzystywania i pomnażania kapitału społecznego.

Dziękujemy Ci Za Wsparcie !   Dziękujemy Ci Za Służbę !

Wpłaty od sponsorów ? program Partnerstwa

Fundacja oferuje status Partnera Fundacji ,,Dziękuję Ci Za Służbę” oraz Partnera poszczególnych programów Fundacji, tym podmiotom, które zechcą znacząco wesprzeć finansowo jej działalność. Status ten pozwala na umieszczanie informacji o partnerze na stronie internetowej Fundacji oraz w broszurach i materiałach promocyjnych. Partnerów finansowych zapraszamy także do uczestniczenia w konferencjach, seminariach oraz i innych wybranych spotkaniach Fundacji.

Darczyńcy i partnerzy finansowi wspierający rozwój Fundacji przyczyniają się do wypełnianej przez nas misji zawartej w statucie.

Numer konta bankowego dla osób, które zechcą wesprzeć Fundację :

Bank PKO BP / Oddział Kraków

47 1020 2892 0000 5102 0618 1079

Wpłaty zagraniczne:

(darowizny w dolarach amerykańskich )

81 1020 2892 0000 5602 0618 1095

(darowizny w euro)

76 1020 2892 0000 5802 0618 1086

(darowizny w funtach brytyjskich)

24 1020 2892 0000 5502 0618 1103

Dziękujemy Ci Za Wsparcie !   Dziękujemy Ci Za Służbę !