Bóg, Honor i Ojczyzna / God, Honour and Motherland

Władze

[huge_it_share]Zarząd Fundacji:

 

mgr Andrzej KOWALCZYK  ? Prezes Zarządu zobacz więcej informacji
mgr Krzysztof ZIÓŁKOWSKI  – Wiceprezes Zarządu zobacz więcej informacji
mgr Wojciech KORCHUT – WiceprezesZarządu zobacz więcej informacji
dr n.hum. Jerzy KORZEWSKI ? Członek Zarządu zobacz więcej informacji

Kompetencje Zarządu Fundacji:

 • organizowanie działalności Fundacji
 • zarządzanie majątkiem Fundacji
 • przygotowanie sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności Fundacji

Rada Fundacji:
mec.Wojciech BERGIER  –  zobacz więcej informacji
Krzysztof MAŃKOWSKI
mgr Ryszard TYC
ppłk rez. Rafał PAWLUK –  zobacz więcej informacji 
mgr Anna ORŁOWSKA   – zobacz więcej informacji

 

Kompetencje Rady Fundacji:

 • określanie bieżących kierunków działania Fundacji
 • sprawowanie nadzoru nad działalnością Fundacji
 • sporządzanie opinii dotyczących sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności Fundacji
 • współpraca z Zarządem

Zgromadzenie Fundatorów:

Kompetencje Zgromadzenia Fundatorów:

 • nadzór na działalnością Fundacji
 • zatwierdzanie sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności Fundacji
 • rozpatrywanie wniosków i opinii przygotowanych przez Radę Fundacji
 • udzielanie absolutorium z wykonania obowiązków członkom Zarządu i Rady Fundacji